De club wordt beheerd door de Raad van Bestuur. Elk van hen is quasi dagelijks bezig met de club in goede banen te leiden. Alhoewel ze allemaal een specifieke verantwoordelijkheid hebben, helpen ze je graag verder met eender welke vraag of opmerking.

Je kan de raad van bestuur bereiken via secretaris@neohockeymechelen.be.

Gil Gil Doms Sportief verantwoordelijke, club umpire coach
Tim Tim Janssens Website, sportieve cel
Bart Bart Moerman Secretaris, ledenadministratie, scheidsrechterverantwoordelijke, aanspreekpunt integriteit, website
Peter Queeckers Peter Queeckers  Voorzitter, jeugdsportcoördinator, zorgcoördinator
Asif Rana Asif Rana
Sportief verantwoordelijke (Director Coaching and Training)
Yves Yves Steenmans
Penningmeester
Ann Ann Swinnen
Algemene administratie, vertrouwenspersoon, aanspreekpunt sociaal (financiële problemen en kansengroepen), aanspreekpunt integriteit