Als je wilt uitschrijven om van club te veranderen, moet je NEO hiervan op de hoogte brengen vóór 30 juni. Dit kan via aangetekend schrijven naar Borgersteinlei 161 te 2800 Mechelen of via e-mail naar secretaris@neohockeymechelen.be.

Bij laattijdige uitschrijving (na 30 juni) wordt een administratieve kost van € 150 aangerekend!

Wie zich uitgeschreven heeft en tijdens het seizoen opnieuw wenst in te schrijven dient een administratieve kost van € 50 te betalen.

Uitschrijven en herinschrijven zal pas gebeuren nadat de administratieve kost op de rekening van NEO geboekt is.