Twizzit is de software waarmee het bestuur de club beheert: ledenregistratie, ploegindelingen, de website, nieuwsbrieven, enz.

Zelf kan je ook aanmelden op Twizzit om o.a. de wedstrijdkalender te raadplegen en aanwezigheden door te geven.

Heb je nog geen login voor Twizzit? Stuur dan een mailtje naar secretaris@neohockeymechelen.be.